PHẦN 8: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

đăng 19:49 16-01-2011 bởi Long Bay.jsc   [ đã cập nhật 01:09 30-03-2012 ]

I. TIÊU CHUẨN TÀI LIỆU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

1.

TCVN 4252: 1988

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu

2.

TCVN 5672: 1992

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung

3.

TCVN 4055: 1985

Tổ chức thi công

4.

TCVN 4607: 1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

5.

TCVN 3987: 1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công

6.

TCVN 5637: 1991

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

7.

TCVN 4057: 1985

Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

8.

TCVN 5638: 1991

Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản

9.

TCXDVN 371:2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

10.

TCVN 5639: 1991

Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản

11.

TCVN 5640: 1991

Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

12.

14TCN 121: 2002

Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết

13.

TCXDVN 302-2004

Thi công chống nứt BT và BTCT dưới tác động nóng ẩm

14.

TCN 266 - 2000

Quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống

II. TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU

1.

TCVN 4447: 1987

Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu

2.

TCVN 4516: 1988

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu

3.

TCXD 79: 1980

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

4.

TCXD 245: 2000

Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

5.

TCXD 230: 998

Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế và thi công

6.

TCVN 4085: 1985

Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu

7.

TCXDVN 303:2004

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

8.

TCXDVN 303:2006

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng: Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

9.

TCXD 159:1986

Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu

10.

TCVN 7505:2005

Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt

11.

TCXDVN 263:2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

12.

TCVN 5673: 1992

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

13.

TCVN 4519: 1988

Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu

14.

TCVN 6250: 1997

Ống polyvinyl clorua cứng (PVC - U) dùng để cấp nước - Hướng dẫn thực hành lắp đặt

15.

TCVN 3989:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

16.

TCVN 4318:1986

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công

17.

TCXDVN 46 : 2007

Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công

18.

TCVN 5681:1992

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

19.

TCVN 4606:1988

Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm thi công và nghiệm thu

20.

TCVN 4528: 1988

Hầm đường sắt và hầm đường ôtô - Quy phạm thi công và nghiệm thu

21.

QP.TL.D-3: 1974

Thi công và nghiệm thu khoan nổ mìn các công trình đất đá

22.

14TCN 1: 2004

Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê

23.

14 TCN 2: 1985

Công trình bằng đất - Quy trình thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

24.

14 TCN 12: 2002

Công trình thủy lợi - Xây và lát đá -Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

25.

14 TCN 120: 2002

Công trình thủy lợi - Xây và lát gạch - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

26.

14 TCN 20: 2004

Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng phương pháp đầm nén

27.

14 TCN 9: 2003

Công trình thuỷ lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

28.

14 TCN 90: 1995

Công trình thủy lợi - Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng

29.

14 TCN 117: 1999

Cửa van cung - Thiết kế chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao -Yêu cầu kỹ thuật

30.

14 TCN 101: 2001

Giếng giảm áp - Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra, nghiệm thu

31.

14 TCN 43-85

Đường thi công công trình thủy lợi - Quy phạm thiết kế

32.

14 TCN 114: 2001

Xi măng và phụ gia trong xây dựng thủy lợi - Hướng dẫn sử dụng

33.

14 TCN 110: 1996

Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thủy lợi

34.

22 TCN 200: 1989

Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu

35.

22 TCN 345 - 06

Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao

36.

 TCVN 5674-1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng -Thi công nghiệm thu

37.

TCVN 7888:2008

Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

III. TIÊU CHUẨN MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THI CÔNG

1.

TCVN 4087: 1985

Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

2.

TCVN 4473: 1987

Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa

3.

TCXD 241: 2000

Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo lực kéo trên thanh kéo

4.

TCXD 242: 2000

Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định trọng tâm

5.

TCXD 243: 2000

Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tác

6.

TCXD 255: 2001

Máy đào và chuyển đất - Máy xúc lật - Phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật

7.

TCXD 256: 2001

Máy đào và chuyển đất - Máy đào thuỷ lực - Phương pháp đo lực đào

8.

TCXD 257: 2001

Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định tốc độ di chuyển

9.

TCXDVN 278:2002

Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tác

10.

TCXDVN 279:2002

Máy đào và chuyển đất - Các phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máy

11.

TCXDVN 280:2002

Máy đào và chuyển đất - Các phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốp

12.

TCVN 6052: 1995

Giàn giáo thép

13.

TCVN 5862:1995

Thiết bị nâng - Phân loại theo chế độ làm việc

14.

TCVN 5865:1995

Cần trục thiếu nhi

15.

TCVN 4203: 1986

Dụng cụ cầm tay trong xây dựng - Danh mục

16.

TCVN 4056:1985

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa

17.

TCVN 4204: 1986

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng

18.

TCVN 4517:1988

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sửa chữa lớn - Yêu cầu chung

19.

TCVN 7690:2005

Cốt pha nhựa dùng cho Bê tông

Comments